Hiển thị các bài đăng có nhãn Spare part for Hermetic. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Spare part for Hermetic. Hiển thị tất cả bài đăng

Phụ tùng chính hãng cho bơm Hermetic/Germany


Công nghiệp Nam Hưng chuyên cấp phụ tùng chính hãng cho bơm Hermetic/Germany: CAM, CAMR, CNF, CN, CNPF,CAM-Tandem,CNKp,CNKr,CNPKf ,CAMKr and CAMKrT,CNH, CNFH and CNKH..
BEARING SLEEVE, GASKET, BEARING BUSH,STARTO, ROTOR..