Hiển thị các bài đăng có nhãn PHỚT CHO BƠM KSB. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn PHỚT CHO BƠM KSB. Hiển thị tất cả bài đăng

Phớt làm kín cho bơm KSB

Phớt bơm chất lượng cao cho ngành công nghiệp hóa chất
To suit gear pump/rotary lobe pump/screw pump
Operating Conditions:Seat CompatibilityMaterials:

Pressure: ≤12 Bar
Temperature: 20℃~200℃
Speed: ≤ 15 m/s

Standard
Face: ,SiC, TC , 304SS , 316SS
Seat: SiC, TC , Carbon
Secondary Sealing: EPDM, Viton
Metal: 304SS, 316SS