Hiển thị các bài đăng có nhãn MÁY BƠM ROTOMEC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MÁY BƠM ROTOMEC. Hiển thị tất cả bài đăng

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI ROTOMEC ITALIA

Ứng dụng: Bơm bùn nước thải, bùn chứa khí, hạt rắn, nước biển ..trong các nhà máy sản xuất công nghiệp như công nghiệp giấy, đường, công nghiệp thực phẩm, nhà máy luyện thép..

Model TF & Model TFX

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Flow Q:1 ÷ 39 l/sec
Head H:0,5 ÷ 28 m
Motor output (P2):1,1 ÷ 4 kW
R.P.M.:960 – 1450 – 2900
Discharge size (DN):50 – 65 – 80 – 100
Materials TF:Cast iron G25
Materials TFX:INOX AISI 316
  • Vortex impeller
Series BT

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Flow Q:4 ÷ 200 l/sec
Head H:1 ÷ 47 m
Motor output (P2):1,5 ÷ 50 kW
R.P.M.:720 – 960 – 1450 – 2900
Discharge size (DN):80 – 100 – 150 – 200 – 300
Materials:Cast iron G25 – Cast iron GS500
Series RS

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Flow Q:2 ÷ 150 l/sec
Head H:1 ÷ 74 m
Motor output (P2):1,1 ÷ 50 kW
R.P.M.:960 – 1450 – 2900
Discharge size (DN):50 – 65 – 80 – 100 – 150
Materials:Cast iron G25


----------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Hot-line: 0944 261966
Email: maybomnamhung@gmail.com - sales@namhungindustry.com