Hiển thị các bài đăng có nhãn MÁY BƠM HERMETIC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MÁY BƠM HERMETIC. Hiển thị tất cả bài đăng

HERMETIC CAM

Type CAM & CAMR
Type CAM

Type CAM


Type: CAM
Ứng dụng: CÔNG NGHIỆP LẠNH , HÓA CHẤT, THỰC PHẨM, DẦU KHÍ & GAS, NĂNG LƯỢNG..
·        Normal-suction design
·        Multistate design
Brochure:
Lưu lượng:
max. 350 m³/h
K Cam P11 Gray

Cột áp:
max. 1100 m
Tốc độ vòng quay:
2800 to 3500 rpm
Nhiệt độ lưu chất:
–120 °C to +100 °C
Độ nhớt:
max. 20 mm²/s
Áp suất chịu đựng:
PN 16 and PN 100Thông tin liên hệ:
Mr.Bảo
Email: maybomnamhung@gmail.com
Điện thoại: 0938 523 583 - 0944 261966

BƠM DỊCH NH3 HERMETIC


Bơm Hermetic - Germany


Bơm dịch lạnh Hermetic được sử dụng nhiều trong các nhà máy thủy sản,thực phẩm đông lạnh, ngành công nghiệp hóa gas...Với hiệu suất và chất lượng sản phẩm có độ bền cao,Hermetic luôn mang đến sự tin tưởng và an toàn trong quá trình sản xuất.
Các model bơm dịch Hermetic
Bơm Hermetic


Bơm Hermetic
1.Type:
Type CN


einstufige_Spaltrohrmotorpumpe_Typ_CNF
single-stage canned motor pump type CNF

Ứng dụng:
CHEMICAL|OIL & GAS|POWER GENERATION

 • Single-stage


 • Normal-suction design
 • Dimensions and performance curves in accordance with
  EN 22858; ISO 2858
 • Explosion protection according to Directive 94/9/EC
  inkl. EC-type-examination certificate
  Marking: EX Symbol II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
 • Brochure:
  Download PDF


  Hcn 0609 P11
  Bơm Hermetic
  Capacity:
  max. 1600 m³/h
  Head:
  max. 220 m
  Rotating speed:
  1450 to 3500 rpm
  Operating temperature:
  –120 °C to +120 °C
  Viscosity:
  max. 300 mm²/s
  Pressure rating:

  PN 16 and PN 25
  -------------------------------------------------------------------------------------------------


  2.Type:Type CNP acc. to API 685
  Ứng dụng:CHEMICAL|OIL & GAS|POWER GENERATION
  • Single-stage
  • Normal-suction design
  • Single suction
  • Centerline-mounted
  • Process design
  • Completely designed according to the API 685
  • Explosion protection according to Directive 94/9/EC
   inkl. EC-type-examination certificate
   Marking: EX Symbol II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
  Brochure:Download PDF

  Cnp Api P11 Gray
  Bơm Hermetic
  Capacity:max. 1200 m³/h
  Head:max. 240 m
  Rotating speed:1450 to 3500 rpm
  Operating temperature:–120 °C to +360 °C
  Viscosity:max. 300 mm²/s
  Pressure rating:PN 50
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.Type:Type CNPF acc. to API 685
  Ứng dụng:CHEMICAL|OIL & GAS|POWER GENERATION
  • Single-stage
  • Normal-suction design
  • Liquefied gas design
  • Single suction
  • Centerline-mounted
  • Process design
  • Completely designed according to the API 685
  • Explosion protection according to Directive 94/9/EC
   inkl. EC-type-examination certificate
   Marking: EX Symbol II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
  Brochure:Download PDF

  Cnpf Api P11 Gray
  Bơm hermetic
  Capacity:max. 1200 m³/h
  Head:max. 240 m
  Rotating speed:1450 to 3500 rpm
  Operating temperature:–120 °C to +360 °C
  Viscosity:max. 300 mm²/s
  Pressure rating:PN 50
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  4.Type:Type CAM
  mehrstufige_Spaltrohrmotorpumpe_Typ_CAM
  multistage canned motor pump type CAM

  Ứng dụng:CHEMICAL|OIL & GAS|POWER GENERATION
  • Multistage
  • Normal-suction design
  • Explosion protection according to Directive 94/9/EC
   inkl. EC-type-examination certificate
   Marking: EX Symbol II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
  Brochure:Download PDF

  Cam P11 Gray
  Bơm Hermetic
  Capacity:max. 350 m³/h
  Head:max. 1100 m
  Rotating speed:2900 to 3500 rpm
  Operating temperature:–120 °C to +100 °C
  Viscosity:max. 300 mm²/s
  Pressure rating:PN 16 to PN 100
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.Type:Type CAM-Tandem
  mehrstufige_Spaltrohrmotorpumpe_Typ_CAMR
  multistage canned motor pump type CAMR

  Ứng dụng:CHEMICAL|OIL & GAS|POWER GENERATION
  • Multistage
  • Normal-suction design
  • Tandem design
  • Explosion protection according to Directive 94/9/EC
   inkl. EC-type-examination certificate
   Marking: EX Symbol II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
  Brochure:Download PDF

  Cam Tandem P11 Gray
  Bơm Hermetic
  Capacity:max. 350 m³/h
  Head:max. 1200 m
  Rotating speed:2900 to 3500 rpm
  Operating temperature:–120 °C to +100 °C
  Viscosity:max. 300 mm²/s
  Pressure rating:PN 16 to PN 100
  mehrstufige_Spaltrohrmotorpumpe_Typ_CAMh
  multistage canned motor pump type CAMh

  ----------------------------------------------------
  Thông tin liên hệ:
  Hot-line: 0938 523 583 - 0944 261966
  Email: maybomnamhung@gmail.com - sales@namhungindustry.com