Hiển thị các bài đăng có nhãn BƠM DỊCH NH3. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BƠM DỊCH NH3. Hiển thị tất cả bài đăng

BƠM CẤP DỊCH LẠNH WITT SERIES HRP

HRP3232, HRP5040, HRP5050, HRP8050, HRP10080
Bơm cấp dịch cho hệ thống lạnh, WITT sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn
HRP SERIES
Type HRP

Lưu lượng lên đến 66m3/h áp 70m

Advantages at a glance:
  • Good delivery properties even at fast pressure reduction
  • Hermetic execution of the entire pumps design with integrated canned motor
  • Maximum safety, since the stator housing withstands the high nominal pressure of the pumphousing.
  • Maintenance-free special bearings that are cooled by the delivered refrigerant
  • Integrated, internal vent line to the suction side eliminates expensive external vent piping on site! (Except CO2)
  • No extra orifices required! (Except CO2)
  • Also suitable for CO2 as refrigerant or evaporating coolant.

HRP hermetic refrigerant pump capacity curve


Cross-section of HRP hermetic refrigerant pump type 3232

Cross section of HRP hermetic refrigerant pump
HRP hermetic refrigerant pump type 3232 with EA valves

HRP hermetic refrigerant pump type 5040 with GF

HRP hermetic refrigerant pump type 8050 with EA valves

HRP hermetic refrigerant pump type 10080 with GF

----------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Hot-line: 0944 261966
Email: maybomnamhung@gmail.com - sales@namhungindustry.com

HERMETIC CAM

Type CAM & CAMR
Type CAM

Type CAM


Type: CAM
Ứng dụng: CÔNG NGHIỆP LẠNH , HÓA CHẤT, THỰC PHẨM, DẦU KHÍ & GAS, NĂNG LƯỢNG..
·        Normal-suction design
·        Multistate design
Brochure:
Lưu lượng:
max. 350 m³/h
K Cam P11 Gray

Cột áp:
max. 1100 m
Tốc độ vòng quay:
2800 to 3500 rpm
Nhiệt độ lưu chất:
–120 °C to +100 °C
Độ nhớt:
max. 20 mm²/s
Áp suất chịu đựng:
PN 16 and PN 100Thông tin liên hệ:
Mr.Bảo
Email: maybomnamhung@gmail.com
Điện thoại: 0938 523 583 - 0944 261966

BƠM DỊCH LẠNH AMONIAC TEIKOKU

1. Type FV
Teikoku Model F
Datasheet
Lưu lượng:Max. 1000m³/h
Cột áp:Max. 200m
Công suất:Max.500kW
Ứng dụng:các hóa chất hữu cơ, vô cơ, môi trường chân không, áp suất và nhiệt độ cao, môi trường có chất phóng xạ..


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Type R
Model R


Lưu lượng:Max. 1000m³/h

Cột áp:Max. 100m

Công suất:Max.110kW

Ứng dụng:thích hợp cho xử lý các loại chất lỏng dễ bay hơi như amoniac, khí hóa lỏng, freon, các chất có NPSH thấp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Type B
Type B

HIGH-TEMPERATURE INSULATION
Datasheet
Lưu lượng:Max. 1000m³/h
Cột áp:Max.200m
Công suất:Max. 500kW
Ứng dụng: dầu nóng, nước nóng và các lưu chất có nhiệt độ cao
Temperature:Max. 450℃
----------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Hot-line: 0944 261966
Email: maybomnamhung@gmail.com - sales@namhungindustry.com

BƠM CẤP DỊCH LẠNH WITT SERIES GP


BƠM WITT MODEL GP41, GP42, GP51a, GP51, GP52
Giải pháp tối ưu cho bơm cấp dịch amoniac với dải lưu lượng từ 1m3/h đến 16m3/h và cột áp 70m
(GP51 Model KS/ERA)

GP refrigerant pump capacity curve

GP refrigerant pump cross-section

Delivery head* max. [m]Pump capacity* max. [m³/h]PNMAX [bar]Motor capacity [kW]
GP 4150 Hz 400 V253.4161.1

60 Hz 460V364.3
1.8
GP 4250 Hz 400 V483.6162.2

60 Hz 460V704.4
2.6
GP 5150 Hz 400 V3116.8165.5

60 Hz 460V4720
6.6
GP 5250 Hz 400 V6516.8165.5

60 Hz 460V------
---
GP 8250 Hz 400 V5624167.5

60 Hz 460V8528
7.5
GP refrigerant pump type GP 42

GP refrigerant pump type GP 51 with EA valves

GP refrigerant pump type GP 82 with EA valves and motor

GP refrigerant pump type GP 82 without motor
----------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Hot-line: 0944 261966
Email: maybomnamhung@gmail.com - sales@namhungindustry.com

HERMETIC CAMR

Type CAM & CAMR


Type: CAMR
Ứng dụng: CÔNG NGHIỆP LẠNH , HÓA CHẤT, DẦU KHÍ & GAS, NĂNG LƯỢNG 
·        Normal-suction design
·        Multistate design
Brochure:
Lưu lượng:
max. 12,5 m³/h
K Camr P11 Gray

Cột áp:
max. 100 m
Tốc độ vòng quay:
2800 to 3500 rpm
Nhiệt độ lưu chất:
–50 °C to +30 °C
Độ nhớt:
max. 20 mm²/s
Áp suất chịu đựng:
PN 25 and PN 40


Thông số kỹ thuật
Thông tin liên hệ:
Mr. Bảo
Email: maybomnamhung@gmail.com
Điện thoại: 0944 261966