Hiển thị các bài đăng có nhãn BƠM ĐỊNH LƯỢNG PISTON. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BƠM ĐỊNH LƯỢNG PISTON. Hiển thị tất cả bài đăng

BƠM ĐỊNH LƯỢNG FLUIMAC

Fluimac  diaphagm dosing
Bơm định lượng TP series của hãng Fluimac, ứng dụng phổ biến trong các nhà máy công nghiệp như bơm định lượng hóa chất, định lượng thực phẩm, dầu..
I. TM Series
1.TM2
ELECTROMECHANIC DIAPHRAGM DOSING PUMPS stroke 2mm
TM 2
Fluimac TM2
Flow-ratesfrom 5,5 to 40 lt/h
Pressures10 BAR
Motors0,18-0,25 Kw IP55

 2.TM4
ELECTROMECHANIC DIAPHRAGM DOSING PUMPS stroke 4mm
TM 4
Fluimac TM4
Flow-ratesfrom 60 to 120 lt/h
Pressures10 BAR
Motors0,25- 0,37 Kw IP55

3.TM5
ELECTROMECHANIC DIAPHRAGM DOSING PUMPS d. 50mm
TM 5
Fluimac TM5
Flow-ratesfrom 15 to 60 lt/h
Pressures5 BAR
Motors0,09 Kw IP55

4. TM6
ELECTROMECHANIC DIAPHRAGM DOSING PUMPS stroke 6mm
TM 6
Fluimac TM6
Flow-ratesfrom 155 to 460 lt/h
Pressuresfrom 5 to 7 BAR
Motors0,37- 0,55 Kw IP55

TP Piston Series: 
1.TP15
LECTROMECHANIC PISTON DOSING PUMPS stroke 15mm
TP 15
Fluimac TP15
Flow-ratesfrom 1,5 to 304 lt/h
Pressuresfrom 6 to 20 BAR
Motors0,18-0,25 Kw IP55

2. TP 25
ELECTROMECHANIC PISTON DOSING PUMPS stroke 25mm
TP 25
Fluimac TP25
Flow-ratesfrom 40 to 1.000 lt/h
Pressuresfrom 5 to 20 BAR
Motors0,25-0,37-0,55-0,75 kW IP55
----------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Hotline: 0944 261966
Email: maybomnamhung@gmail.com