BƠM CẤP DỊCH LẠNH WITT SERIES GP

BƠM WITT MODEL GP41, GP42, GP51a, GP51, GP52
Giải pháp tối ưu cho bơm cấp dịch amoniac với dải lưu lượng từ 1m3/h đến 16m3/h và cột áp 70m
(GP51 Model KS/ERA)

----------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Hot-line: 0916.827.898
Email: maybomnamhung@gmail.com - sales@namhungindustry.com