BƠM CẤP DỊCH LẠNH WITT SERIES GP


BƠM WITT MODEL GP41, GP42, GP51a, GP51, GP52
Giải pháp tối ưu cho bơm cấp dịch amoniac với dải lưu lượng từ 1m3/h đến 16m3/h và cột áp 70m
(GP51 Model KS/ERA)

GP refrigerant pump capacity curve

GP refrigerant pump cross-section

Delivery head* max. [m]Pump capacity* max. [m³/h]PNMAX [bar]Motor capacity [kW]
GP 4150 Hz 400 V253.4161.1

60 Hz 460V364.3
1.8
GP 4250 Hz 400 V483.6162.2

60 Hz 460V704.4
2.6
GP 5150 Hz 400 V3116.8165.5

60 Hz 460V4720
6.6
GP 5250 Hz 400 V6516.8165.5

60 Hz 460V------
---
GP 8250 Hz 400 V5624167.5

60 Hz 460V8528
7.5
GP refrigerant pump type GP 42

GP refrigerant pump type GP 51 with EA valves

GP refrigerant pump type GP 82 with EA valves and motor

GP refrigerant pump type GP 82 without motor
----------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Hot-line: 0944 261966
Email: maybomnamhung@gmail.com - sales@namhungindustry.com