PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG CHO MÁY BƠM BƠM CÔNG NGHIỆP


 • Công nghiệp Nam Hưng chuyên cung cấp phụ tùng chính hãng của các nhãn hiệu máy bơm công nghiệp nổi tiếng.
 • Spare part Original

Phớt cho máy bơm Allweiler


 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Allweiler: NT/ NAM / NIM / NISM / NB / NTM / NTT...
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm KSB: AELC / AELB / ETANORM / CPK / HPK / EK / EKN / HDA / HL / KWK / KWP / MOVI / 
  RDL / RDN / RSL / RSV / RSN / XK / WKL / WL / WKR...
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Bornemann
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Hermetic
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Witt
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm IMO: ACE / ACG. (Only mechanical seals, major kit & minor kit)
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Kral
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Netzsch-Mohno
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Seepex
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Thune Eureka
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Behrens: VNF (3/325, 4/300, 5/300, 6/300, 7/300, 8/300)..
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Garbarino
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Grundfos
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Guinard: ND / NE / NIR / RRM / RVC...
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Heishin
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Herborner
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Iron: QV / QVP / QVK / QVKL / QH...
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm JMW: Z12 ... / Z16 ... / 123 ...
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Jugoturbina
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Kikai
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Leistritz
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Merser
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Naniwa
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm PCM
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Rickmeier
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Samson
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Scanpump
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Shinko
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm SIHI
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Sulzer
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Speck Wandrach
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm STA-RITE
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Svanehoj
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Taiko
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Teikoku
 • Phụ tùng chính hãng cho bơm Worthington • Thông tin liên hệ:
  Điện thoại: 0944 261966
  Email: Sales@namhungindustry.com