SPARE PART CHO MÁY BƠM BƠM CÔNG NGHIỆP


 • Công nghiệp Nam Hưng chuyên cung cấp phụ tùng chính hãng của các nhãn hiệu máy bơm công nghiệp nổi tiếng.
 • Spare part Original
Phớt cho máy bơm Allweiler

Phớt cho máy bơm Allweiler


 • Phớt bơm Allweiler: NT/ NAM / NIM / NISM / NB / NTM / NTT...
 • Phớt bơm KSB: AELC / AELB / ETANORM / CPK / HPK / EK / EKN / HDA / HL / KWK / KWP / MOVI / 
  RDL / RDN / RSL / RSV / RSN / XK / WKL / WL / WKR...
 • Phớt bơm Bornemann
 • Phớt bơm IMO: ACE / ACG. (Only mechanical seals, major kit & minor kit)
 • Phớt bơm Kral
 • Phớt bơm Netzsch-Mohno
 • Phớt bơm Seepex
 • Phớt bơm Thune Eureka
 • Phớt bơm Behrens: VNF (3/325, 4/300, 5/300, 6/300, 7/300, 8/300)..
 • Phớt bơm Garbarino
 • Phớt bơm Grundfos
 • Phớt bơm Guinard: ND / NE / NIR / RRM / RVC...
 • Phớt bơm Heishin
 • Phớt bơm Herborner
 • Phớt bơm Iron: QV / QVP / QVK / QVKL / QH...
 • Phớt bơm JMW: Z12 ... / Z16 ... / 123 ...
 • Phớt bơm Jugoturbina
 • Phớt bơm Kikai
 • Phớt bơm Leistritz
 • Phớt bơm Merser
 • Phớt bơm Naniwa
 • Phớt bơm PCM
 • Phớt bơm Rickmeier
 • Phớt bơm Samson
 • Phớt bơm Scanpump
 • Phớt bơm Shinko
 • Phớt bơm SIHI
 • Phớt bơm Sulzer
 • Phớt bơm Speck Wandrach
 • Phớt bơm STA-RITE
 • Phớt bơm Svanehoj
 • Phớt bơm Taiko
 • Phớt bơm Teikoku
 • Phớt bơm Worthington • Thông tin liên hệ:
  Điện thoại: 0944 261966
  Email: maybomnamhung@gmail.com